امنیت شبکه

امنیت در شبکه های کامپیوتری روز به روز پر اهمیت تر شده، کنترل و کاهش ریسکهای امنیتی در سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری مستقیما بهره وری را بالا برده و موجب کاهش هزینه های عملیاتی می شوند. امنیت شبکه نیازمند اگاهی از مخاطرات، استراتژی و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مناسب است.دیتاسنتر و شبکه خود را امن نگاه دارید.

شبکه

شبکه “الفبای” ارتباط است. آرپکو با استفاده از تجهیزات فعال و غیر فعال  با برندهای جهانی، و تلفیق با راهبردهای استاندارد می تواند زیرساخت جامعی برای استفاده های متنوع مورد نیاز سازمان شما بسازد. تجهیزات استاندارد، به کار بردن استاندارد کابل کشی ساخت یافته و متخصصین با تجربه، پیش زمینه های کلیدی راه اندازی یک شبکه جدید هستند.

Network Equipment

دیتا سنتر و اتاق سرور استاندارد

دیتاســنتر مغــز ســازمان شــماست. فرقی نمی کند چه اندازه ای باشید. چه دارای یک اتاق سرور با تعداد محدودی رک باشید، چه مرکز داده های بزرگ یا متوسط داشته باشید، استاندارد سازی و ساخت و طراحی دیتا سنتر بر مبنای رهنمودهای استاندارد، تضمین کننده صحت اطلاعات شماست.  یک سازمان امروزی نمی تواند بدون اطلاعات خود به کارش ادامه دهد.

انتقال و جابجایی دیتا سنتر و اتاقهای سرور

data-center-migration-front-banner

جابجایی و انتقال کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارها و سیستم عاملهای در حال کار به دیتا سنتر جدید سازمان شما، فقط از راه برنامه ریزی دقیق و یک مهاجرت مدیریت شده امکان پذیر است. خدمات آرپکو در انتقال دارایی های فیزیکی و مجازی سازمان شما بر مبنای دانش مدیریت پروژه و استاندارد ITIL کاهش ریسک و صرفه جویی در زمان را به دنبال دارد… بیشتر

Availability, Reliability and Performance in Communication
ARPCO

آرپکو

مانیتورینگ و کنترل دیتا سنتر

نرم افزارهای یکپارچه مانیتورینگ صنعتی، مانیتورینگ دیتاسنتر،نرم افزار مانتیورینگ شبکه موجب کاهش هزینه های عملیات و نگهداری، زمان بندی صحیح تعمیرات، کنترل دایمی میزان مصرف انرژی و اطلاع رسانی سریع و بی وقفه خرابی در سطح سخت افزارها و نرم افزارها است.

Data Center Monitoring Software

  • مانیتورینگ کلیه زیرساختهای دیتا سنتر

  • مانیتورینگ لحظه ای دیتا سنتر

  • راه حلهای مانتیورینگ زیرساخت دیتا سنتر

اتوماسیون صنعتی، هوشمند سازی ساختمان، اتوماسیون دیتا سنتر

خودکار سازی و هوشمند سازی فرایندها و کنترل در سطح صنایع، ساختمانها و مجتمع های تجاری و اداری، مراکز داده و اتاق های سرور استاندارد، تضمین کننده عملکرد صحیح، کاهش هزینها و مدیریت ریسک است. کنترل دارایی های خود را هوشمند انجام دهید.

automation

  • ارزیابی

  • طراحی

  • استقرار و مدیریت سیستم