راهـکـارها بر اساس محیط پیاده‌سازی

راهکارها بر اساس محیط عملیاتی

مرکز داده

مرکز داده خود را برای داشتن بهره وری بیشتر، ساده سازی عملیات‌ها، کمتر شدن هزینه‌ها و برای کارایی بیشتر، بهینه کنید.  جه شما تعداد کمی رک داشته باشید و چه مرکز داده بسیار بزرگی در دست داشته باشید، آرپکو پیشنهادات خوب و کارآمدی  برای شما دارد.

شبکه

آرپکو می‌تواند شبکه‌ای سریع‌تر، امن‌تر و با قابلیت رشد بیشتر و دقیق‌تر با استفاده از راهکارهای خاص خود برای شما فراهم آورد.

امنیت

آرپکو خود را متعهد می‌داند که زیرساخت‌های امن و مطمئن در تمامی زمینه‌های مرتبط با صنعت IT فراهم آورد.

اتوماسیون

سرعت و دقت سیستم‌های سازمان خود را راهکارها و سرویس های آرپکو بهبود ببخشید.

مانیتورینگ

آرپکو بر استفاده از تکنولوژی‌های مبنی بر وب برای نظارت هرچه بیشتر تمامی تجهیزات در هر زمان و مکانی تاکید دارد و برای شما می‌تواند این مهم را فراهم آورد.