Untitled-2 copy

A

R

P

C

O

Availability, Reliability and Performance of Communication

مهم نیست که چه اندازه ای باشیداما مهم است که استاندارد باشید

در رده بندی مراکز دنیا از نظر اندازه، مراکز داده ی زیر 450 متر مربع، مراکز داده کوچک قلمداد می شوند. این اتاقهای سرور استاندارد از لحاظ تعداد بیشترین تعداد دیتاسنتر در دنیا را شامل می شوند. از این منظر، اندازه و متراژ یک مرکز داده تاثیری در روند استاندارد سازی ندارد و ساخت و یا ارتقای یک اتاق سرور با متراژ فرضی 50 متر مربع نیز از همان استانداردهایی تبعیت می کند که یک دیتا سنتر غول پیکر ساخته می شود. گرچه طبیعتا با افزایش اندازه مراکز داده، حساسیت های آنها بیشتر و نیاز به تیمهای مهندسی بزرگتر و با تجربه تر نیز احساس می شود. یک سازمان کوچک ممکن است نیاز به ساخت یک دیتا سنتر بزرگ نداشته باشد، اما اهمیت منابع سخت افزاری و نرم افزاری آن سازمان و سرویسهایی که آن مرکز به داخل یا خارج سازمان می دهد، تعیین کننده نیاز به استاندارد سازی سایت کامپیوتری آن سازمان خواهد بود. در واقع با اینکه این راه، متضمن قطعی موفقیت یک دیتا سنتر نیست، اما قطعا شروع آن است. یک فرآیند استاندارد شده به طور قابل توجهی به موفقیت پیش بینی شده پروژه  و سیستم آن کمک می کند.

چرا استاندارد سازی؟

استاندارد بر زندگی مدرن سایه افکنده است اما به سختی متوجه آن می شویم. از رانندگی با اتومبیل تا تعویض یک باطری، استاندارد همه چیز را به صرفه، قابل فهم، قابل پیش بینی و راحت کرده است. استاندارد قدرتمند ترین متحد مدیریت است. هنگامی که ما یک لامپ می خریم، مطمئنیم که این لامپ روی سرپیچ ما بسته خواهد شد. هنگامی که ما سوار بر ترن سفر می کنیم، می دانیم که در مرز کشورها، به خاطر عدم تطابق استاندارد ریل گذاری، متوقف نخواهیم شد. استانداردسازی اتاقهای سرور و مراکز داده، متدی تجربه شده از نمونه های انجام شده است که توسط سازمانهای مختلفی در دنیا تدوین و برای بهبود عملکرد سیستمهای فن آوری اطلاعات در اختیار همگان قرار می گیرد. استفاده از یک متد استاندارد، طول عمر یک دیتاسنتر را افزایش می دهد و هزینه های کلی ساخت و نگهداری و توسعه را در طول عمر یک دیتاسنتر کاهش می دهد. رعایت استاندارد تضمین خواهد کرد که تجهیزات مختلفی را می توان در دیتاسنتر به کار برد بدون اینکه نگران تطابق پذیری آن باشیم.

مرکز داده، مغز سازمان شماست

مرکز داده یا دیتاسنتر سازمان شما، حساس ترین و کلیدی ترین نقطه موفقیت یا شکست عملکرد سازمان شماست. امروزه، اطلاعات و عملیات کامپیوتری و خدمات فن آوری اطلاعات، مهم ترین دارایی یک سازمان محسوب می شود. جدای از اینکه سازمان شما یک سازمان دولتی است و یا اینکه در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستید، و فرای این واقعیت که سازمان شما یک سازمان تولیدی است و یا یک سازمان خدمات محور، دیر یا زود سازمان شما به این نتیجه می رسد که از مغز اطلاعات خود به بهترین شکل ممکن نگهداری و پشتیبانی کند. چه در حال ساخت یا اتاق سرور استاندارد جدید باشید، چه در حال طراحی یک دیتاسنتر بزرگ، و یا اینکه در فکر ارتقای دیتاسنتر و اتاق سرور قدیمی خود باشید، آرپکو می تواند شما را یاری کند. ماموریت آرپکو ارایه راه حلهای جامع در زمینه ی ساخت و یا ارتقای دیتاسنتر سازمانهاست و این راه حلها را با توجه به عملکرد و ابعاد سازمانها در سه گروه عمده ارایه می کند:

مشاوره، طراحی و ساخت مراکز داده استاندارد (دیتا سنتر) بر مبنای EIA/TIA 942 برای سازمانهای مادر

مشاوره، طراحی و استاندارد سازی اتاقهای سرور بر مبنای EIA/TIA 942 برای سازمانهای متوسط و استانی

مشاوره و بهینه سازی اتاقهای سرور بر مبنای استاندارد بر مبنای EIA/TIA 942برای سازمانهای کوچک