Untitled-2 copy

A

R

P

C

O

Availability, Reliability and Performance of Communication

سیستم سرمایش مبتنی بر مایعات

در این سیستم نیز مانند سیستمهای فوق، جهت سرمایش مبرد و زدودن گرما از خنک کننده از مایعات استفاده میشود. در واقع خنک کننده اصلی در این سیستمها آب سرد است. چیلرهای مبتنی بر آب سرد از این دسته محسوب میشوند و بسیاری از سیستمهای خنک کننده دیتاسنترهای بزرگ که توسط شرکتهای بزرگ مانند APC تولید می شوند از این نوع هستند.در این نوع سیستم سرمایش یک برج خنک کننده برای خنک کردن آب در فضای بیرون سایت مورد نیاز است.(مانند چیلرهای معمول در ساختمانهای اداری و مسکونی)

مزایا:
1- امکان استفاده از لوله های مبرد با طول زیاد
2- امکان خنک کردن سطوح زیاد و ظرفیتهای بالا

معایب:
1- هزینه بالای اولیه جهت راه اندازی سیستم، برج خنک کننده، پمپها و لوله کشی مربوطه
2- هزینه نگهداری بالا و نیاز به تصفیه آب و ایجاد رسوبات و خردگی
3- نیاز به برج خنک کننده اختصاصی( استفاده از برج خنک کننده ساختمان برای دیتاسنتر یا اتاق سرور توصیه نمی شود)

موارد استفاده
دیتاسنترهای بزرگ و متوسط، اتاقهای سرور و مراکز داده کوچک

Chilled water system

سیستم سرمایش مبتنی بر هوا

سیستمهای سرمایش هوا خنک به صورت گسترده ای در اتاقهای سرور استاندارد به کار می روند. این روش یکی از بهترین روشهای تولید سرمایش برای اتاقهای سرور کوچک و متوسط است. به این سیستم ها، سیستمهای سرمایش DX نیز گفته می شود. در این شیوه، خنک کردن مبرد توسط هوا انجام می پذیرد. سیستمهای معمول مانند کولر گازی از این دسته خنک کننده ها محسوب می شوند.

مزایا:
1- هزینه های راه اندازی پایین
2-هزینه های نگهداری پایین

معایب:
1- دشواری لوله کشی مبرد در صورت عدم پیشبینی قبلی، طول لوله محدود
2- عدم امکان استفاده از فضاهای متعدد توسط یک کمپرسور و کندانسور

موارد استفاده معمول
1- اتاقهای کابل
2- اتاقهای کامپیوتر و مراکز داده کوچک تا متوسط با دسترس پذیری متوسط

DX Cooling

سرمایش در دیتاسنترها

سیستم  سرمایش در یک دیتاسنتر، از مهمترین بخشها و حیاتی ترین قسمتهای آن دیتاسنتر به حساب می آید. اکثر سیستمهای سرمایش مبتنی بر آب یا هوا، دارای یونیتهای بیرونی و داخلی جهت تولید هوای سرد، توزیع آن و جمع آوری هوای گرم محیط هستند.یونیتهای داخلی می توانند به صورت In-Room کل هوای اتاق را خنک کنند  و یا در روشهای دیگر مانند یونیتـهای In-Row ممکن است در بین ردیف رکها و یا داخل اتاقک سرد قرار بگیرند.

انتخاب سیستم سرمایش
تجهیزات خنک کننده اتاقهای سرور یا دیتاسنترها، دارای انواع و اقسام مختلفی است. انتخاب صحیح نوع سیستم سرمایش توسط یک طراح بستگی به عوامل مختلفی من جمله زیر ساختهای موجود، موقعیت جغرافیایی سایت، محدودیتها و شرایط فیزیکی ساختمان، تعداد تجهیزات، مساحت سایت، ترجیحات کارفرما و موضوعات دیگر دارد.سیستم سرمایش و خارج کردن گرمای تولید شده توسط تجهیزات کامپیوتری، یکی از مهمترین بخشها و نیازهای هر سایت کامپیوتری است. هر ساله تجهیزات کامپیوتری و سرورها با وجود کاهش حجم و کوچکتر شدن، قدرت پردازش بیشتری یافته و مصرف برق بیشتری را طلب می نمایند. به تناسب مصرف برق تجهیزات محاسباتی و پردازشگرها، گرمای تولیدی نیز در دیتاسنترها رو به تزاید گذاشته است.

free cooling